QQ个性从这里开始!!
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色
                    ◣      ━━━╯    
〇          ▃▃▃    ⊙⊙⊙     ╱ ╭━╮
▃▃ ╱-╮   ╱      ┏━━┑   ┃   ┃  
┡┑   ╳   ╰━〇    ╈━━    ┃〇亅〇
╯╯       ━╈╈━   ┃ 又

                                        ╱ 〇 ╱╭━╮     ┃  -╈╮     ╱      ╭━╮
                                        ╈╈  ╱┡━┧  〇┃  -╈┻   ╱         ╲╱  
                                        ╈╈     ┃┡━╯     ┃〇 人    ╰╈━          
                                        ╯╰     ┃┖ ╲〇    ┃ ╱  ╲  〇亅〇     〇  
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色
-
╭╮╭╮    ╭╮╭╮
  \    /      \    /
  ()     ()-
    /\          /\ -
-
我 只 想 俩 個 人、靜 靜 的 就 好。-
a   a   a

查看留言代码 背景色预览:黑色  白色
╭╮__ \|/ __╭╮
│      │  
│ ≥ ╭———╮ ≤ │  
│///│0 0│///│  
│  ╰———╯  │讨厌,人家不理你了``````````````  
╰——┬O————┬—O╯  
 ●│   │  
 ╰│ O │  
  ╰||-||╯
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色
═╗ ╔╗    ╔╗╔╗
╚╗╔╝ ║║═╦╦╦═╗ ║╝╠═╦╦╗
╔╝╚╗  ╚╣║║║║╠╣ ╚╗╔╣║
╚═╝  ╚═╩═╩╩═╝   ╚╝╚═╩═╝
       
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色
``╭╮    ╭╮ ╭╮
``││    ││ │└╮
╭┴┴———————┴┴╮~└—╯
│      │  ╭—————╮
│      │      偶来咯哦│
│ ●    ● │ ╭╮│支持支持  │
│○ ╰┬┬┬╯ ○│o╰╯╰—————╯
│  ╰—╯  │ 
╰——┬o———o┬——╯
  ╭╮幸 福╭╮  
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色


                                                    U      ╱  ╲    /土
                                                             ㄥ、     〇::     :     :]
本 周 主 題 :你 是 這 裏 最 靓 的 寶 貝 , 要 像 個 孩 子 一 樣 的 快 樂 吆 !
---------------------------------------            


                                                                                               小九菜留言
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色


%╮    ╭"""╮ .^評評啖啖才是眞
(@^o^@) ( ⌒:⌒ )
     (~):(~)   (~)v(~)﹏

查看留言代码 背景色预览:黑色  白色
*╭╮ ╭╮ ╭╮
 ││ ││ │└╮  
╭┴┴—┴Ⅲ╮~└—╯  
│ ﹋ ﹋ │  ╭—————————╮  
│ ∩ ∩ │ ╭╮│幸福.快乐.好心情│  
│ ▽ │O╰╯╰—————————╯  
╰—m∞m—╯  
╭╮☆╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╮☆″   
╰秀╮║送│║来│║祝│║福│╰秀╮  
☆╰秀╘∞╛╘∞╛╘∞╛╘∞╛☆╰秀  
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色


        

     鸟、 膀、 由 。                                                                                                                                              
查看留言代码 背景色预览:黑色  白色

╭╮╭╮
\  ∨  /
(≥﹏≤)
  /█\  
      
小琪

      偶来哒!!!给你踩空间啦。。。。。。
上一页[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
琼ICP备06003348号-2